Share a video via iOS (Apple Phones)

All of your videos can be found in the menu 'My videos'.

Want to share a video? Press the three dots and select 'share'. The choice will be given to you to share the video as a link in a message, or to upload the video as a MP4 file to Social Media.

A link in a message

Do you want to share the video as a link in a message? Share the link and others can watch your video. This way the network won't be saturated.

Upload a file to social media

Do you want to save the video on your phone or share the video via a social channel? Choose the option 'upload a file to social media'. This will provide you with several options. In this article we will discuss the most frequent chosen options.

Save the video on your phone

In the menu below you can find 'Save Video'. If you press this button, the video will be saved in the gallery of your phone. From your gallery you can share the video on your preferred channel.

LinkedIn

For now there is no direct connection to share your video on LinkedIn. Save the video as mentioned above and open your LinkedIn app. This way you can share the video via the LinkedIn app on your phone.

Facebook

If you want to share the video on Facebook you can find this option in the menu. See the image below to see what this looks like.

Instagram

Instagram doesn't pop up right away. You can find it when you choose 'more', which can be found by clicking on the button 'more', which has a pictogram with three dots.

YouTube

As you can see, the option to share your video directly on YouTube isn't possible (yet). Please save the video on your phone as mentioned above and open your YouTube application and follow their instructions.

E-mail

You can share your video directly via e-mail. When you share your video via e-mail there are some limitations to a file size. For example:

  • Outlook: has a maximum of 20 MB. When your file is too big you have to use a cloud service, like OneDrive or Dropbox. These programs will automatically make a link to the file so the receiver can download this file. Do you want to know more about sharing larger videos via Outlook? Then click here.
  • G-mail: has a maximum of 25 MB. Is your file too big to send via e-mail? G-mail will automatically add a link for Google Drive. The file won't be added as an attachment to your e-mail.

Whatsapp

You can directly share your video via Whatsapp. The nice thing is that you will get a thumbnail, so you can make some small edits. Side note: WhatsApp will automatically compress your video, which means the quality of your video will reduce.

Slack

You can also share your video directly via Slack. In the video above the topic 'YouTube' you can see Slack as a direct icon. If you can't find it, it can be found by clicking on the button 'more', which has a pictogram with three dots.

TikTok

You can also share your video directly via TikTok. In the video above you see TikTok as a direct icon. If you can't find it, it can be found by clicking on the button 'more', which has a pictogram with three dots.

Deel je video via iOS (Apple telefoons)

Al je video kunnen worden gevonden in 'Mijn video's'.

Wil je een video delen? Druk op de drie stipjes en selecteer 'deel'. Je krijgt de keuze om de video als een link in een bericht te delen of te delen, of om de video als een MP4-bestand naar Social Media te uploaden.

Een link in een bericht

Wil je de video delen als een link in een bericht? Deel de link en anderen kunnen je video bekijken terwijl deze zich afspeelt. Op deze manier wordt het netwerk niet verzadigd.

Upload een bestand naar social media

Wil je de video op je telefoon opslaan of de video delen via sociale kanalen? Kies de optie 'Upload een bestand naar social media', wat verschillende opties geeft. In dit artikel bespreken we de meest gekozen opties.

Sla de video op op je telefoon

In het onderstaande menu vind je 'Bewaar video'. Druk op deze knop en de video wordt opgeslagen in de galerij van telefoon. Vanuit de galerij kun je de video delen op het gewenst kanaal.

LinkedIn

Voorlopig is er geen directe verbinding met LinkedIn om je video daarop te delen. Sla de video zoals eerder genoemd en open de LinkedIn-app. Op deze manier deel je de video via de LinkedIn-app op je telefoon.

Facebook

Als je de video wilt delen via Facebook, vind je deze optie in het menu. Zie de onderstaande afbeelding.

Instagram

De Instragram-app springt niet direct omhoog. Je kan deze vinden wanneer je de optie 'meer' selecteert, een pictogram met drie stippen.

YouTube

Zoals je kan zien is de optie om direct naar YouTube te uploaden (nog) niet mogelijk. De video kun je zoals genoemd opslaan en vervolgens openen op in de YouTube-app via hun instructies.

E-mail

Je kan je video direct delen via e-mail. Wanneer je je video deelt via e-mail zijn er soms beperkingen met betrekking tot het formaat. Bijvoorbeeld:

  • Outlook: heeft een maximum capaciteit van 20 MB. Wanneer je bestand te groot is heb je de een cloud service nodig, zoals OneDrive of Dropbox, Deze programma's zullen automatisch een link maken met het bestand zodat de ontvanger het bestand kan downloaden. Wil je meer weten over grotere bestanden delen via Outlook? Klik dan hier.
  • G-mail: heeft een maximum capaciteit van 25 MB. Wanneer je formaat te groot is om te sturen via email, dan wordt er automatisch een link gemaakt naar Google Drive. Het bestand zal niet worden toegevoegd als een bijlage.

Whatsapp

Je kan je video direct delen via WhatsApp. Het mooie eraan is dat je een 'thumbnail' krijgt waardoor je je video kan trimmen. Aandachtspuntje: WhatsApp zal je video automatisch samendrukken, waardoor de kwaliteit vermindert.

Slack

Je kan je video ook direct delen via Slack. In de video boven het kopje 'YouTube' zie je Slack als een pictogram. Mocht je deze niet kunnen vinden, dan kun je deze vinden door op de optie 'meer' te drukken, een pictogram met drie stipjes.

TikTok

Je kan ook je video direct delen via TikTok. In de bovenstaande video zie je TikTok als een direct pictogram. Mocht je deze niet kunnen vinden, dan kun je deze vinden door op de optie 'meer' te drukken, een pictogram met drie stipjes.

Heeft u het antwoord gevonden?